Random header image... Refresh for more!

Arkiv — Terminliste

Første øvelse i 2015 er tirsdag 6. januar

Øvingstider dette semesteret:

  • Aspiranter: 17.30  – 18.15
  • Juniorer: 18.30  – 20.00
  • Hovedkorps: 18.00  – 20.15

Terminliste for våren 2015 finner du her.

4. januar 2015   Ingen kommentarer

Øvelse for junior og hovedkorps starter opp tirsdag 26.august.

Vi ønsker velkommen til første øvelse etter sommerferien  for juniorkorps og hovedkorps tirsdag 26.august. Musikantene i hovedkorpset skal møte slik at de er klare til å  å spille kl 18.00. Juniorkorpset møter slik at de er ferdige til å begynne å spille kl 18.00. Begge korps øver på Ås ungdomskole. Ta en titt på Ås JoG Terminliste høst 2014 for oversikt over øvelsene i høst.

Aspirantenes fellesøvelser starter første tirsdag etter høstferien, 7.oktober.

24. august 2014   Ingen kommentarer

Terminliste høst 2011

20. juli 2011   Ingen kommentarer

Terminliste våren 2011

16. januar 2011   Ingen kommentarer