Random header image... Refresh for more!

Arkiv — Årsmøte

Årsmøtet 2011

Årsmøtet i Ås Jente og Guttekorps ble avholdt på Ås ungdomsskole Tirsdag den 8. februar 2011.

Ås jente og guttekorps: Årsmelding 2010

Referat Årsmøtet Ås JoG tirsdag 8 februar 2011

14. mars 2011   Ingen kommentarer

Referat fra Årsmøtet 2009

Årsmøtet i Ås Jente og Guttekorps ble avholdt på Ås ungdomsskole Tirsdag den 24. januar 2009.

Arvid Falander og Anne Wetlesen ble valgt som nye styre- medlemmer for 2 år. Jan-Olav Martinsen gikk ut av styret i Ås JoG. Tusen takk til Jan-Olav så langt!

Referat fra Årsmøtet i Ås JoG 2009.pdf
Årsmedling 2008.pdf

4. mars 2009   Ingen kommentarer

Årsmøte 2009

Ås U. skole

Årsmøtet avholdes tirsdag 24. februar 2009, kl. 18.00 i heimkunnskapsrommet på Ås ungdomsskole.

Hvis dere har saker som skal opp på årsmøtet må disse være styret i hende innen tirsdag 10. februar.

Vi vil oppfordre alle familier til å være representert på årsmøtet. Viktig og nyttig informasjon vil bli gitt under møtet.

Vel møtt!   /  Styret i Ås JoG

Innkalling til Årsmøte 2009.pdf

31. januar 2009   Ingen kommentarer

Referat fra Årsmøtet 2008

Årsmøtet ble avholdt på Ås ungdomsskole Tirsdag den 26. januar 2008. Omlag 30 foreldre var tilstede.

Som en merknad til Årsmeldingen kan en legge til at flere av våre musikanter deltok på NMF sine sommerkurs på Gjøvik i 2007.

Referat Årsmøte 2008 (pdf)

7. april 2008   Ingen kommentarer

Årsmøte 2008

Årsmøtet avholdes tirsdag 26. februar 2008, kl. 18.00 i heimkunskapsrommet på Ås ungdomsskole

Dersom dere har saker som skal tas opp på årsmøtet må disse være styret i hende innen tirsdag 12. februar.

Vi vil oppfordre alle familier til å være representert på årsmøtet. Viktig og nyttig informasjon vil bli gitt under møtet.

Vel møtt!

Styret

Innkalling til Årsmøte 2008.pdf

3. februar 2008   Ingen kommentarer